فروشگاه اینترنتی مطمئن
آخرین خبرها
خانه / بهترینها / دستگاه وکیوم ماساژ ال پی جی چیست؟

دستگاه وکیوم ماساژ ال پی جی چیست؟

دستگاه وکیوم ماساژ ال پی جی

دستگاه وکیوم ماساژ ال پی جی چیست؟

دستگاه وکیوم  ماساژ ال پی جی  بھترین درمان سلولیت،استفاده از تکنیک اندرمولوژی می باشد .

اندرمولوژی سبب ایجاد جریان خون در مویرگھای پیرامون بافت سلولیت میگردد. ھمانطور که

می دانید جریان خون در این مویرگھا در اثر فشار وارده از سوی بافت سلولیت به شدت ضعیف میباشد.در اثر

ایجاد جریان خون ، اکسیژن رسانی به بافت افزایش یافته ، دی اکسید کربن تجمع یافته در بافت تخلیه می گردد.

اکسیژن رسانی سبب افزایش متابولیسم پایۀ سلول ھای چربی و کاھش تودۀ چربی درون سلولی و نھایتاً

کاھش سایز سلولھای چربی می شود.این کاھش سایز ، کاھش فشار بر بافتھای اطراف مثل مویرگھای خونی و

لنفی را در پی دارد که به نوبۀ خود باعث افزایش خون رسانی و افزایش درناژ لنفاوی می گردد .

ویژگی منحصر به فرد دستگاه وکیوم ماساژ ال پی جی:

روش سودمند برای خرد کردن چربی ها به عنوان یک روش کمکی در کنار سایر روش ها

تعداد جلسات درمان:

درمان با اندرمولوژی نیاز به تکرار جلسات درمانی بین 15 تا 20 جلسه دارد.تعداد جلسات درمانیدر ھفتۀ اول

شروع درمان 3 بار و در ھفته ھای بعد 2 تا 3 بار می باشد . کاھش سایز در این روش تدریجی است . برای کنترل

درمان تشکیل پرونده ضروریست . پیشنھاد میشود در روش اندرمولوژی قبل از شروع درمان و پس ازگذشت ھر 8

جلسه از بیمار سایزگیری شود .بطور متوسط در ھر سایزگیری بین 1 تا 2 سایز کاھش سایز راانتظار داریم.

اثرات اندرمولوژی رضایت فرد را تقریبا" در تمام موارد فراھم می آورد.

عوارض جانبی:

عارضه خاصی گزارش نشده، مختصری کبودی و درد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>