فروشگاه اینترنتی مطمئن
آخرین خبرها
خانه / بهترینها / آیا مردان زنان خیلی لاغر را دوست دارند؟

آیا مردان زنان خیلی لاغر را دوست دارند؟

آیا مردان زنان خیلی لاغر را دوست دارند؟

آیا مردان زنان خیلی لاغر را دوست دارند؟ 

یک تحقیق جالب درباره چاقی ولاغری

درانسانها رفتار غذا خوردن گاهي از تعادل حياتي فاصله مي‌گيرد. برخلاف ديدگاه متعادل حياتي وزن بعضي مردم آن‌قدرها هم ثابت نيست. رايج‌ترين انحراف از تعادل حياتي در غذا خوردن چاقي است که در جامعه ما هم رواج دارد. به نظر جدا از شيوع و توزيع ميزان واقعي چاقي در دو جنس، احساس اضافه‌وزن داشتن در ميان زنان رايج‌تر است! آزمايش زير تاييدي بر اين مدعاست:

به صدها پسر و دختر دانشجوي دوره ليسانس نقاشي‌هايي از هم‌جنسان‌شان ارايه شد. تصاوير هر جنس روي مقياسي از بسيار لاغر تا بسيار چاق قرار داشت. از آزمودني‌ها خواسته شد مشخص کنند: 1) کدام تصوير بيشترين شباهت را به خودشان دارد 2) کدام تصوير آرماني است، يعني تصويري است که خيلي ميل دارند شبيه به آن باشند و 3) کدام تصوير بيشترين جذابيت را براي جنس مخالف دارد. نتايج آزمايش تفاوت چشم‌گيري را بين زنان و مردان نشان داد. مردان تصاوير بسيار مشابهي را به عنوان تصوير فعلي، تصوير آرماني و تصوير جالب از نظر زنان انتخاب کردند. به عبارت ديگر مردان فکر مي‌کردند که وزن‌شان بسيار نزديک به وزن آرماني و نيز وزن جذاب براي زنان است. در مقابل زنان تصاوير بسيار متفاوتي را به عنوان تصوير واقعي خود، تصوير آرماني و نيز تصوير جذاب براي مردان انتخاب کردند (دو تصوير آخر نسبتا به هم نزديک بود). آشکار است که زنان از وزن‌شان راضي نبودند و خود را چاق‌تر از آن مي‌پنداشتند که براي مردان جذاب باشند اما معلوم شد اين تصويري تحريفي است زيرا وقتي از آزمودني‌هاي مرد خواسته شد که جذاب‌ترين تصوير زن را برگزينند، تصوير انتخابي آنها به طور متوسط چاق‌تر از تصويري بود که زنان به عنوان تصوير آرماني يا جذاب‌ترين تصوير برگزيده بودند بنابراين دانشجويان دختر به خطا فکر مي‌کردند که دانشجويان پسر به دختران بسيار لاغر علاقه دارند. اين تصوير ذهني غلط مي‌تواند تبعات زيادي از قبيل افسردگي يا دست زدن به رژيم‌هاي غذايي دوره‌اي ناموفق و احساس حقارت در پي داشته باشد. البته چاقي ترديدي جدي براي سلامت است و در شيوع مرض‌قند و فشارخون و بيماري‌هاي قلبي نقش دارد. علاوه بر اينها گاهي چاقي نوعي نقطه‌ضعف اجتماعي به شمار مي‌آيد و آدم‌هاي چاق غالبا شکمباره و فاقد اراده شناخته مي‌شوند که البته اصلا داوري درستي نيست.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>