فروشگاه اینترنتی مطمئن
آخرین خبرها
خانه / بهترینها / نظر اسلام در مورد روابط زناشویی

نظر اسلام در مورد روابط زناشویی

نظر اسلام در مورد روابط زناشویی داشتن سلامت جنسي در انديشه شيعي

يکي از مهمترین مباحث در حوزه مسائل مربوط به غريزه جنسي، مساله سلامت جنسي و شيوه‌هاي تامين آن است زيرا سلامت جنسي زوجين عامل بسيار مهمي در بهبود روابط گوناگون زوجين است، بخش عمده‌اي از مشکلات زناشويي را برطرف مي‌کند و زمينه مناسبي براي شکل‌گيري خانواده سالم و تربيت افراد جامعه است... به همین دلیل انديشمندان علوم گوناگوني مانند روان‌شناسي، علوم‌تربيتي، علوم اجتماعي، حقوق، پزشکي و... به تحقيق درباره سلامت جنسي و شيوه‌هاي تامين آن پرداخته‌اند و هر يک به نوبه خود مباحث درخور توجهي به جامعه بشري ارائه کرده‌اند. اديان به ويژه اديان الهي نيز درباره سلامت جنسي و شيوه‌هاي تامين آن، آموزه‌هاي ارزشمندي را ارائه كرده‌اند. اين مهم در انديشه شيعي از جايگاه ارزشمندي برخوردار است و براي تامين آن از شيوه‌هاي زير استفاده شده است:

ايجاد نگرش مثبت از روابط جنسي:

اولین  گام در روايات شيعي جهت تامين سلامت جنسي زوجين ايجاد تلقي مثبت از روابط جنسي و نفي هرگونه احساس گناه يا شرم‌آور بودن آن در روابط همسران است. زشت بودن روابط جنسي يا داشتن احساس گناه از آن، از اموري است که بر اثر سنت‌هاي غلط يا برداشت‌هاي نادرست از متون ديني بوده است. اين‌رو، احاديث و روايات شيعي به شيوه‌هاي زير اين تلقي را محکوم و نگرش مثبت از روابط جنسي ايجاد مي‌کنند:
  • روابط جنسي و اموري پاک و طيب: امور طيب و پاک، اموري است که در شرع مقدس اسلام و مذهب شيعي مجاز شمرده شده است و طيب به معناي هر چيز دلچسب و مورد پسند طبع است. اصل طيب آن است که حواس و نفس از آن لذت مي‌برد.
اين واژه در قرآن کريم، هم به عنوان وصف انسان آمده و هم به معناي پاک بودن از جهل و اعمال زشت و داشتن عمل صالح و هم وصف غيرانسان است، به معناي اموري که حلال و تا حد ممکن خالي از نقص باشد. در روايات شيعي، داشتن روابط جنسي در فضاي خانواده و با همسر از امور طيب و پاک شمرده شده است. پيامبر گرامي اسلام(ص) مي‌فرمايند: «چه شده‌ است که گروهي چيز‌هاي پاک و حلال را بر خود حرام مي‌کنند؟ آگاه باشيد که من شب‌ها مي‌خوابم و ازدواج مي‌کنم (آميزش جنسي با همسرم دارم) و در روز‌ غذا مي‌خورم. پس هر کس از سنت‌ من روي گرداند، از من نيست.» بنابراين، نخستين گام در احاديث ديني در ايجاد تلقي مثبت از روابط جنسي، پاک و حلال شمردن آن است.
  • روابط جنسي و سنت‌ پيامبران: پيامبران به عنوان بهترين برگزيدگان الهي براي هدايت بشر و بهترين الگوي انسان براي زندگي و ادامه حيات معرفي شده‌اند. در احاديث شيعي، داشتن رابطه جنسي با همسر به عنوان يکي از سنت‌ها و رويه‌هاي پيامبران معرفي شده تا به اين طريق، نگرش مثبت از روابط جنسي با همسر تقويت شود. پيامبر گرامي اسلام(ص) مي‌فرمايند: «سه چيزاز سنت و روش پيامبران است... از جمله کثرت روابط جنسي.»
  • توصيه به دوست داشتن زوجه: محبت، اصيل‌ترين ميل و گرايش انساني است و آثار مهمي در زندگي انسان به ويژه زندگي زناشويي دارد؛ زيرا محبت يک نوع تعلق و ارتباط وجودي ميان محب و محبوب ايجاد مي‌کند. اين احساس دروني چنان نيرومند است که مي‌تواند سلامت روابط زناشويي را تضمين کند. مهم‌تر از محبت که حالت دروني است، اظهار آن است. در تعاليم شيعي، شيو‌ه‌هاي گوناگوني به صورت کلامي و رفتاري براي ابراز محبت توصيه شده است. در آموز‌ه‌هاي شيعي، دوست داشتن زن از اخلاق انبيا شمرده شده و رابطه معناداري با ايمان که مهم‌ترين مقوله ديني و سرمايه انساني است، دارد. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «هرکس محبتش به همسرش بيشتر باشد ايمانش به خدا بيشتر است.» بي‌ترديد محبت و ابراز آن، مصاديق گوناگوني دارد که بخشي از آن به طور طبيعي در برقراري روابط جنسي همسران، خود را آشکار مي‌کنند.
  • روابط جنسي به عنوان عامل لذت‌بخشي و نشاط‌آفرين: يکي از ابعاد وجودي انسان، بعد لذت‌جويي او است. درک لذت‌هاي گوناگون غريزي، عاطفي و روحي رواني از طريق همنشيني، همکلامي، همخوابي يا از طريق ديدن، شنيدن، گفتن، بوييدن، لمس کردن و... و در نهايت هم‌آغوشي مشروع است؛ يعني اوج لذت‌ها در لذايذ جنسي است. اين مهم در احاديث شيعي نه تنها مورد تاييد واقع شده، بلکه دامنه آن تا عالم آخرت نيز گسترده شده است. در احاديث وارد شده است: «لذيذترين چيزها، روابط جنسي است». در روايت ديگري آمده است: «مردم در دنيا و آخرت از هيچ چيز به اندازه روابط جنسي لذت نمي‌برند». در حديث ديگري امام باقر(ع) مي‌فرمايند: «نشاط مومن در سه چيز است؛ داشتن روابط جنسي با همسر، شرکت در ميهماني برادران ديني و برپايي نماز شب». قرار دادن روابط جنسي در کنار حضور در ميهماني و برپايي نماز شب، بيانگر ارزش‌گذاري مذهب شيعه به روابط جنسي همسران است.
  • روابط جنسي به‌عنوان يک عمل عبادي: بي‌ترديد بخشي از آموزه‌هاي ديني و اسلامي درباره مسائل عبادي است و عبادت در اديان به طور عام و در اسلام و مذهب شيعه، به طور خاص جايگاه ويژه‌اي دارد. در انديشه شيعي، انسان به عنوان اشرف مخلوقات بوده و هدف از خلقت او عبوديت حق تعالي است. از اين‌رو، تمام اوامر و نواهي الهي در راستاي عبوديت هستند. در آموزه‌هاي شيعي، برقراري روابط جنسي با همسر به عنوان يک عمل عبادي محسوب شده، پاداش‌هاي فراوان اخروي بر آن مترتب شده است. امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «در زمان رسول خدا(ص) زني به نام «حولاء» به پيامبر اکرم مراجعه مي‌کند و از بي‌اعتنايي و روي‌گرداني همسر خود شکوه کرده، مي‌گويد اي رسول خدا، هرچه خودم را آماده و خوشبو مي‌کنم، همسرم به من ‌توجهي نمي‌کند. آن حضرت(ص) فرمودند اگر شوهرت مي‌دانست که با توجه به تو چه عائدش مي‌شود اين‌گونه عمل نمي‌کرد. سپس ادامه دادند... وقتي همسرت به تو توجه مي‌کند دو فرشته در کنار او قرار مي‌گيرد و او مانند کسي است که در راه خدا شمشير کشيده است تا زماني که با تو آميزش جنسي دارد گناهانش مانند برگ درخت مي‌ريزد و وقتي غسل مي‌کند تمام گناهان از او کنده مي‌شود». در برخي احاديث، برخورداري از حسنات، ثواب صدقه و... به عنوان پاداش همسران در ازاي برقراري روابط جنسي مطرح شده است.

تبيين وظايف جنسي شوهر

به منظور لذت‌بخش بودن روابط جنسي زوجين و بر پايه تفاوت جنسي آن دو هم از حيث کمي و کيفي در احاديث شيعي وظايف و تکنيک‌هاي جنسي مشترک و مختص براي زن و شوهر وجود دارد. داشتن ارتباط کلامي و استفاده از الفاظ مناسب، برقراري روابط غيرکلامي، تماس‌هاي بدني، ملاعبه و شوخي‌هاي جنسي پيش از آميزش و... از جمله وظايف مشترک جنسي زوجين به منظور رضايت‌بخش بودن روابط جنسي است اما گذشته از آن، توصيه‌هاي خاصي به شوهر در احاديث به چشم مي‌خورد که مهم‌ترين آنها عبارتنداز: پرهيز از هرگونه شتاب در آميزش جنسي، داشتن درنگ و تامل کافي در آميزش، ملاعبه و پايان ندادن به آميزش جنسي پيش از لذت بردن زن، و... رعايت موارد فوق با توجه به برتري سائقه جنسي زن از جهت کيفي، نقش بسيار مهمي در ايجاد رضايت جنسي او دارد. خانم نوال السعداوي -که از زنان فيمينيست عرب است- مي‌گويد: «محمد(ص) از نظر درک مسائل جنسي و نيز از نظر توانايي و شهامت اعتراف به اموري که بيشتر مردان فرهيخته عرب به آنها اعتراف نکرده يا از اعتراف به آنها احساس مشقت کرده‌اند بر بيشتر مردان عصر جديد برتري دارد.»

تبيين وظايف جنسي زن

همان‌گونه که اشاره شد سائقه و ميل جنسي مرد از نظر کمي نسبت به زن برتري دارد. بر همين اساس در روايات شيعي وظايف و تکنيک‌هاي خاص جنسي نسبت به شوهر براي زن مشخص شده است. لزوم پاسخگويي سريع به نياز‌هاي جنسي شوهر، در حالتي که عذر شرعي نباشد، پرهيز از هرگونه حيا و بخل جنسي، فراهم کردن زمينه‌هاي برآورده شدن نياز‌هاي جنسي شوهر در اوقات مناسبي از شبانه روز، توصيه به داشتن تمايل زياد به آميزش جنسي با شوهر، استفاده از لباس‌هاي زيبا و لوازم آرايشي،... از وظايف جنسي زن در مقابل شوهر است که در راستاي تامين سلامت جنسي همسران عنوان شده است. بديهي است رعايت موارد فوق تاثير فوق‌العاده‌اي در لذت‌بخش بودن و سلامت روابط جنسي زوجين دارد.

 ضابطه‌مندي (اعتدال) در روابط جنسي

بي‌ترديد افراط و تفريط در هر امري ناپسند است و پيامدهاي ناگواري را به دنبال خواهد داشت. در روايات به اين مهم در روابط جنسي نيز تاکيد شده است. پيروي بيش از حد از شهوت جنسي و خروج از اعتدال از يک سو و خمود و سستي ورزيدن در پاسخ به نيازهاي جنسي از سوي ديگر، از اموري است که در احاديث شيعي از آن نهي شده است. يادداشت/حجت‌الاسلام والمسلمين/دکتر غلامرضا معارفي/عضو هيات علمي دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>